top of page
Veebile_s.png

Vapaaehtoiskampanja Tukipilarille

Saavutettavuuden tehostaminen luovasti

Tukipilari on kansalaistoiminnan keskus, joka edistää kansanterveys- ja vammaisyhdistyksien toimintaa Pohjois-Savon alueella. Olemme tehneet yhteiskehittämistä Tukipilarin ja  yhdistysten edustajien kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan kasvattaminen ja uusien toimijoiden mukaan saaminen nousi keskeiseksi kehityskohteeksi yhdistyksissä.

Kokeilimme kampanjoinnin välineenä osallistavaa, tietoa keräävää seinää, joka tehostaisi ohikulkijoiden kohtaamisia ja parantaisi näin saavutettavuutta ja tiedon jakoa.


Visuaalinen kyselyseinä tehosti ohikulkijoiden saavutettavuutta merkittävästi ja juttelemaan pysähtyneistä 60% jäi vastaamaan kyselyyn. Tapahtuman aikana seinälle muodostui visuaalista dataa vastaajista ja heidän asenteista, kokemuksista ja ikäjakaumasta.

Creative: Kirsi Miettinen

Art Director: Marko Ausma

Palvelumuotoilulla osallisuutta ja näkyvyyttä: About
Palvelumuotoilulla osallisuutta ja näkyvyyttä: Pro Gallery
Palvelumuotoilulla osallisuutta ja näkyvyyttä: Text
bottom of page